OBIECTIVE


Obiectivele Centrului de Transfer Tehnologic "ECOTECH" sunt: