CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE S.A.

CENTRU DE EXCELENȚĂ

Spl. Independenței nr. 202B sector 6   C.P.35-167   060041

BUCUREȘTI    ROMÂNIA

Tel. (4021)316.28.16/316.28.17           Fax (4021)316.28.15

                      E-mail: macromol@rnc.ro              http://membrane.rnc.ro

Politica științei – o nouă viziune (VII)

 

 

Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru perioada 2007-2013

 

Sistem informativ și metodă pentru transferul tehnologic și științific

 

 

În cazul de față avem de-a face cu o invenție care are la bază utilizarea unui sistem informatic  și a unei noi metode, invenție prin care autorii propun realizarea transferului tehnologic și științific în condiții de eficiență substanțial sporită față de procedeele utilizate până în prezent. Invenția a fost concepută în ideea de a putea fi utilizată de către birourile specializate ale unor firme sau instituții de profil tehnico-științific, precum și de diverși expozanți de creație din acest domeniu. Pentru prima oară această invenție, care este inclusă ca parte integrantă în Strategia Națională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru perioada 2007-2013, va fi aplicate în practică în organizarea și desfășurarea primei ediții a Salonului Internațional “INVENTICA 2005“, ce se va desfășura la București, în perioada 18-21 octombrie a.c. având ca scop principal transferul al celor mai valoroase invenții.

Sunt deja cunoscute sistemele informatice de transfer tehnologic și științific care operează prin Internet, prin care se realizează transferul de informații de la furnizorii acestora la utilizatorii lor prin e-mail sau prin crearea de siteuri Internet de tipul celor publicitare. Acestea prezintă însă un dezavantaj major, care constă în faptul că utilizatorul interesat de noutăți într-un anumit domeniu, mai larg sau mai restrâns, este obligat să consume un timp considerabil pentru căutarea pe internet a acestor noutăți. Găsirea cuvintelor-cheie și accesarea cel puțin a unei baze de date cu priviri la anumite invenții sunt operații care consumă și timp, și energie. În același timp, “căutătorii“ se confruntă și cu lipsa unor date importane pentru ei, deoarece nu toate sunt publicate în bazele de date accesibile pe Internet. Este, de asemenea, cunoscută și utilizată și altă metodă în acest scop – aceea de transfer de informații tehnico-științifice prin intermediul expozițiilor. În acest caz, dezavantajul este și mai mare: expozanții trebuie să aducă personal, într-un loc dinainte stabilit, materialul informațional ce urmează să fie expus ( postere, de regulă) sau să-l trimită prin poștă, să fie prezenți pe toată perioada expoziției și să ofere potențialilor utilizatori (care și aceștia, la rândul lor, sunt obligați să se prezinte la întâlnire) datele și explicțiile necesare. În plus, pentru jurizarea creațiilor tehnico-științifice expuse este necesar ca și evaluatorii de specialitate, ca și vizitatorii de altfel, să se deplaseze și să zăbovească în incinta expoziției. Evident, de data aceasta cheltuielile de timp și de bani sunt și mai mari pentru toți participanții la eveniment.

Ei bine, invenția de faț㠖 care se constituie într-o noutate absolută pe plan mondial și pentru care autorii ei au primit felicitări și încurajări din partea unor cercetători străini, inclusiv din SUA – elimină aproape în totalitate aceste dezavantaje. Și iată, pe scurt, și cum: invenția are la bază un sistem compus dintr-o unitate informatică centrală de creare și de completare a unui site Internet de tip expo-online; respectivul sistem primește în format electronic, într-o formă de prezentare dinainte stabilită (de către organizatori), înformațiile tehnico-științifice (texte, desene, fotografii) de la un număr oarecare de participanți; printr-un program specific, informațiile sunt prelucrate automat și transpuse sub formă de postere electronice care sunt ordonate după un criteriu dat (alfabetic, temporal, autori, domenii ale creației tehnico-științifice și altele); informațiile sunt prelucrate și adăugate automat la interfața de comunicare prin Internet a sistemului de tip expo-online într-un mod care să le permită utilizatorilor să le vizualizeze în totalitate - unele (lista participanților, rezultatele jurizării și altele), în mod gratuit, altele (lucrările în full-text, depildă), parțial contra cost; de asemenea, prin trimiterea informațiilor în formatul electronic al posterelor (care reprezintă invențiile participante la siteul expo-online) la niște unități de tip displai pentru afișare – vizualizare, se poate efectua, rapid și comod, și operația de jurizare a acestora, prin punctarea valorică prin intermediul unei trăsături atât de către specialiștii desemnați în acest scop, cât și de către alte persoane care vizualizează posterele expuse.

În ceea ce privește expoziția propriu-zisă, și aici avem de-a face cu o noutate cum … n-a mai văzut nici Parisul, nici Geneva ! Unitatea centrală de care vorbeam mai sus se află dispusă într-o încăpere de tip sală de expoziție, fiind conectată la un set de mai multe periferice de tip display electronic. Fiecare dintre unitățile display sunt compuse dintr-un calculator obișnuit și un monitor de forma unui ecran plat de dimensiuni relativ mari. În unitățile acestea, posterele produse prin prelucrarea informațiilor de către unitatea centrală pot fi vizualizate pe o jumătate a ecranului, fiind derulate automat și succesiv, prin programele specifice ale unității centrale. Pe cealaltă jumătate de ecran, în partea de sus, este prezentată lista și numerele lucrărilor, în partea de jos putând fi vizualizate, obțional, după numărul de ordine al fiecăreia, orice altă lucrare ce prezintă interes pentru cineva. Tastatura poate fi utilizată, de asemenea, și pentru punctarea valorică a lucrărilor, operație ce poate fi efectuată și prin intermediul unei telecomenzi care oferă posibilitatea selectării și vizualizării posterului dorit.

Ca-n basme, nu-i așa? Stai în fotoliu, în expoziție sau acasă, și e destul să apeși pe un buton sau pe câteva clape ale unei tastaturi și ai, instantaneu în față, “comoara” pe care vrei s-o cunoști și s-o utilizezi. Dar invenția aceasta este capabilă de performanțe și mai mari, care ne duc foarte aproape de pragul lumii științifico-fantastice. Ea permite realizarea unei expoziții și mai moderne și mai accesibile în același timp.

Să presupunem că expoziția este atât de aglomerată, încât foarte mulți vizitatori au rămas pe dinafară. Ei bine, aceștia pot s-o viziteze fără să mai aștepte la rând și fără să intre în incinta ei. Cu două condiții însă: 1) ca expoziția să fie organizată la parterul unei clădiri speciale, de formă poliedrală, și care să aibă pe fiecare latură cel puțin o fereastră ceva mai mare; 2) pe lângă datoriile mai sus menționate, să dispună și de altele, suplimentare.

Cum ar arăta și cum ar funcționa o asemenea expoziție? Desenul alăturat și explicațiile noastre vă vor lămuri rapid și ușor. Să le urmărim deci:

În dreptul tuturor geamurilor se amplasează un al doilea set de monitoare (m”) de prezentare a posterelor, fiecare fiind conectat la un calculator obișnuit (c”) care are în baza de date posterele invențiilor participante la expo-online. Pe o jumătate a ecranului, monitoarele () prezintă lista posterelor cu numărul de ordine, cu titlul și autorul (autorii) invenției, iar pe cealaltă jumătate se derulează succesiv, cu frecvența de cca 1 la 10 secunde, toate posterele invențiilor participante la competiție. Pe ambele margini ale fiecărei ferestre este amplasat, în partea din interior a clădirii, câte un detector de prezență (d1 și d2), cu releu pus sub tensiune direct sau prin intermediul unui întrerupător electronic (e') cu temporizator acționat de o monedă. Dacă o persoană aflată în afara clădirii este interesată să vizualizeze pe ecran posterele unei invenții, nu are altceva de făcut decât să apropie sau să depărteze, succesiv, palma de cele două detectoare pentru ca acestea să intre în funcțiune, mărind sau micșorând viteza de derulare a imaginilor ori oprind derularea când se dorește așa ceva. Derularea și, respectiv, oprirea acesteia se realizează prin intermediul unei tastaturi electronice (s) conectată la un computer (c”). Tastele care dau comanda de derulare sau de oprire sunt acționate prin intermediul întrerupătoarelor electronice (e') cu detector de prezență (d) dispus pe geamul de vizualizare (g). Opțional, poate fi amplasat la marginea inferioară a ferestrei și un al treilea detector de prezență (d3) pentru acordarea, tot prin intermediul tastaturii electronice, a unui vot favorabil pentru invenția vizualizată astfel. În acest mod și un vizitator din exteriorul clădirii care găzduiește expoziția (Ex) poate vizualiza selectiv conținutul unor postere de interes chiar după ce sala a fost închisă. De asemenea, pentru o vizualizare mai rapidă a posterelor, cel de-al doilea set de monitoare (m”) de afișare a acestora pot fi dispuse pe sectoare specializate întrucât în baza de date a calculatorului sectorului respectiv intră în format electronic doar posterele corespunzătoare domeniului ce este selectat după criteriul clasei acestuia.

Conform invenției, pentru ca metoda de transfer tehnologic și științific să poată funcționa ireproșabil trebuie respectate cu strictețe următoarele faze:

Ø      furnizarea informațiilor necesare elaborării posterelui de prezentare a unei invenții către serverul unității centrale, care se va face printr-o succesiune de formulare, de tip text sau de tip FILE pentru imagini, care vor cuprinde titlul invenției, autorul (sau autorii) acesteia, afilierea inventatorului (sau a inventatorilor), scopul invenției, prezentarea invenției (inclusiv a gradului său de noutate) și avantajele ei;

Ø      transmiterea datelor cuprinse în formulare către servere se va face prin interfață de tip CGI (Common Gateway Interface), date care, odată intrate în server, vor fi incluse într-o bază de date de participanți; acestea vor permite realizarea posterului de prezentare prin culegerea automată a câmpurilor din baza de date în fișier de tip Power Point, cu ajutorul unor module macro de tip WBA (Visual basic for application);

Ø      trimiterea prin Internet a lucrărilor participante la realizarea unui site expo-line, în formular electronic tipizat la o unitate centrală de creare a sistemului expo-line.

Ø      generarea de postere în format electronic și completarea siteului expo-line cu aceste postere prin unitatea centrală de prelucrare a informațiilor tehnico-științifice;

Ø      trimiterea informațiilor electronice privind posterele participante la siteul expo-line la niște unități de tip display pentru afișare-vizualizare a posterelor și jurizare a acestora prin punctare valorică, prin intermediul unei tastaturi, de către persoanele de specialitate desemnate în acest scop și/sau de către terți care vizualizează posterele expuse;

Ø      contabilizarea sumativă a punctajelor obținute de lucrările participante și ierarhizarea valorică a acestora în vederea premierii lor;

Ø      printarea selectivă la niște unități acționate electronic și/sau electromecanic automat, contra cost, a posterelor pe suport de hârtie solicitate de diverși participanți.

Marele avantaj pe care îl oferă această invenție constă în faptul că ea permite o largă participare atât a creatorilor de noi valori tehnico-științifice, cât și a valorificatorilor acestora, transferul de la o parte la cealaltă făcându-se cu costuri scăzute și fără necesitatea ca participanții să se deplaseze la sala de expoziție. Și daca mai luăm în considerare că posterele invențiilor prezentate la expoziție pot fi vizualizate, în aceleași condiții de minimă cheltuială și de maximă comoditate, în întreaga lume, că prin această nouă metodă pot fi organizate expoziții similare de orice natură ( de pictură, de pildă), ne putem imagina dimensiunea de-a dreptul impresionantă a avantajelor pe care ni le oferă această invenție.

           Dacă vreți să vă convingeți că tot ceea ce v-am spus în aceste rânduri este numai adevărul-adevărat, vă invităm să participați direct sau prin internet, la prima ediție a Salonului Internațional “Inventica 2005” care, așa cum v-am spus și mai sus, va fi prima aplicație în practică această invenții. Vă așteptăm! 

                                                                         

 

CHESTIONARUL PRIVIND OFERTA CERCETĂRII

 

 

 

 

În calitate de autori ai Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare pentru perioada 2007-2013, care se publică în serial în ziarul „Economistul”, suntem interesați să cunoaștem și punctul de vedere al cititorilor.

Părerile Dvs., inclusiv cele critice, ne-ar fi deosebit de utile pentru îmbunătățirea acestei Strategii de interes național. În acest scop vă punem la dispoziție chestionarul alăturat pe care, după completare, vă rugăm să îl decupați din ziar și să-l trimiteți la Centrul de Cercetare pentru Materiale Macromoleculare și Membrane din București, Splaiul Independenței nr. 202B, sector 6, cod 060041, fax 316.28.15, e-mail: macromol.rnc.ro

Menționăm, de asemenea, că acest chestionar îl puteți găsi și pe site-ul http://www.cttecotech.ro

 

► Tematica de C-D considerată importantă.

► Durata medie a unei cercetări.

► Probleme în dezvoltarea activității de C-D.

► Perspectiva domeniilor de C-D.

► Structura surselor de finanțare.

► Evaluarea proiectelor de C-D

 

Tematica de cercetare considerată importantă:

 

Criteriul

DA

NU

Îmbunătățirea calității

 

 

Realizarea de produse noi

 

 

Elaborarea de tehnologii noi

 

 

Flexibilizarea producției

 

 

Ecologie-Poluare mediu

 

 

Conservarea energiei și a resurselor

 

 

Sănătate

 

 

Reducerea costurilor

 

 

Altele

 

 

 

Durata medie a unei cercetări:

 

Durata

DA

NU

Mai puțin de un an

 

 

1 – 2 ani

 

 

2 – 3 ani

 

 

3 – 4 ani

 

 

4 – 5 ani

 

 

Mai mult de 5 ani

 

 

Probleme în dezvoltarea activității de C – D:

 

Criteriul

DA

NU

Insuficienta finanțare

 

 

Dificultăți de informare

 

 

Lipsa motivației

 

 

Dificultăți în angajarea de personal cu înaltă calificare

 

 

Emigrarea cercetătorilor

 

 

Slaba comunicare

 

 

Birocrația

 

 

 

 

Perspectiva domeniului de C – D:

 

Criteriul

DA

NU

Se va dezvolta

 

 

Se va diminua / va dispărea

 

 

Vor apărea noi zone inovative

 

 

Cooperarea cu parteneri străini

 

 

Beneficiarii direcți vor înființa unități proprii de C-D

 

 

Au apărut/vor apărea unități C-D private, în domeniu

 

 

Cercetări după solicitare piață

 

 

 

Structura surselor de finanțare:

 

Sursa finanțării

% din total

De la bugetul statului

 

De la beneficiari direcți

 

Fonduri nerambursabile

 

Surse proprii

 

Credite bancare

 

Fonduri de risc

 

 

Evaluare proiecteC-D:

 

Criteriul

% din total

DA

NU

Experți naționali

 

 

Electronic (varianta propusă în proiecte CEEx)

 

 

Electronic prin inteligență artificială (pentru evitarea reciprocităților)

 

 

Mixt